Om oss

Produkter

Prova gratis

Logga in

  • Lösenord

  • Mobilt BankID

Tipsa om denna sida

Du måste fylla i ett namn.


Du måste fylla i en e-postadress. Fyll i en korrekt e-postadress.


Du måste fylla i ett namn.


Du måste fylla i en e-postadress. Fyll i en korrekt e-postadress.


Prova gratis i 30 dagar

Registrera dig

Du måste fylla i ett namn.Du måste fylla i en e-postadress. Fyll i en korrekt e-postadress.

Du måste fylla i ett telefonnummer.

Uppgifter om din TeamEngine-portal

Du måste fylla i ett portalnamn.

Prisförfrågan

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-postadress. Fyll i en korrekt e-postadress.Du måste fylla i ett telefonnummer.
Boka en personlig demonstration av TeamEngine

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-postadress. Fyll i en korrekt e-postadressDu måste fylla i ett telefonnummer.

Laddar

Skickat


Din portal är nu skapad

Du ska ha fått dina inloggningsuppgifter till din e-post.

Kontrollera gärna din skräppost om du inte får meddelandet.


Nytt lösenord skickat

Du ska ha fått ett nytt lösenord skickat till din e-post.

Kontrollera gärna din skräppost om du inte får meddelandet.


Något gick fel


Användarnamnet finns inte.

Kontrollera att du skrev rätt e-postadress och vänligen försök igen.


Digitaliseringen ökade säkerhetskunskaper

Utskrivna handlingar får lätt fötter, och för att minska risken att papper glöms hemma eller på bordet i konferensrummet flyttade Falköpings mejeriers styrelsedokument till molnet. Tack vare att Styrelseportalen blev en del av mejeriets säkerhetsarbete ökade medvetenheten kring organisationens arbetssätt.

– I dag har man i stället med sig anteckningsblock och sin padda, säger vd Anders Segerström.

Falköpings mejeri ekonomisk förening ägs av 171 lantbrukare på Falbygden i Västergötland. Förutom det äger man även Grådö mejeri utanför Hedemora i Dalarna. Totalt har föreningen 115 medarbetare och omsätter drygt 1,2 miljarder kronor. I föreningens styrelse sitter sju ledamöter samt två suppleanter, och förutom dessa har en sekreterare, den verkställande direktören samt revisorerna tillgång till styrelseportalen TeamEngine. För att kunna anpassa åtkomsten till dokument har alla grupper olika behörighet.

– Man kan bygga en egen struktur med VPN-nycklar och grejer men detta är ett så mycket snabbare och smidigare sätt att komma i gång. Jag gillar att man kan utforma portalen som man själv vill, säger Anders Segerström, vd för mejeriet. Du kommer åt allt överallt i världen, det räcker med att ha tillgång till en dator.

Tidigare mejlade man ut styrelsematerialet och då upplevde Anders Segerström att många skrev ut i handlingarna i pappersform.

– Då var det en risk att man glömde pappren hemma eller lade ifrån sig dem. I dag kommer man i stället med ett anteckningsblock och sin padda, och vid mötet loggar man in i TeamEngine och har dokumenten i digital form.

För att garantera en tillförlitlig it-miljö arbetar man ständigt med att utveckla och upprätthålla kunskaperna kring säkerheten och i dag utbildar man medarbetare och styrelsemedlemmar kring informationssäkerhet. Enligt Anders Segerström ökade medveten kring säkerhetsfrågor bland annat i och med införandet av en digital plattform.

De som har administratörs rättigheter laddar upp rapporter, bokslut, agendor, bilagor, stadgar, kvalitetspolicyer, dokument kring årsstämma, årshjul med alla mötesdatum, strategidagar och sociala aktiviteter i föreningens styrelseportal. Kallelser till samtliga träffar skickas ut genom TeamEngine. Efter styrelsemöten sorteras protokoll och andra handlingar i ett arkiv och man har dessutom valt att använda sig av funktionen e-signering av protokoll och beslut i portalen.

– Jag gillar att man kan se vem som har läst och gjort vad, ingen kan skylla på att de inte har fått informationen, för informationen finns där, bara administratören har ”matat” systemet. Du kan enkelt läsa på inför ett styrelsemöte, liksom snabbt hitta dokument kopplade till ett annat möte. Det är mer serverat för individen.

”Man har ju alltid handlingarna med sig”

Det kommunala bostadsaktiebolaget Karlskogahem i Värmland gick från att skicka pappersluntor med posten till ett lättadministrerat digitalt styrelserum, inklusive arkiv, med TeamEngine.

– Jag insåg ganska snabbt att vi behövde byta arbetssätt, det kändes ju som 1800-tal att hålla på med papperskopior, säger Ann Hermansson Alm, bolagets vd.

Det till 100 procent kommunalt ägda Karlskogahem fyller i år 70 år, och har med sina 2.700 lägenheter en omsättning på strax över 207 miljoner kronor (2016). Eftersom bolaget är offentligt ägt lyder man under offentlighetsprincipen, det vill säga att alla har rätt till att se alla dokument och handlingar som inkommit till bolaget.

– Självklart har vi viss sekretess men vi måste ju ha ordning och reda för att hitta de dokument som krävs. TeamEngine underlättar ju för oss så att vi slipper bläddra i pärmar, säger Ann Hermansson Alm, vd för Karlskogahem sedan två år.

Det var hon som, när hon tillträdde som vd, kom fram till att bolagsstyrelsens sätt att skicka ut beslutsunderlag och andra dokument inför olika möten, behövde moderniseras. De sju ledamöterna med två suppleanter träffades varannan månad och inför varje möte skickades mellan tio och tjugo kopior ut till varje deltagare.

– Till en början skickade vi stora luntor papper med posten, sedan mejlade jag ett tag ut handlingarna, men det kan man ju heller inte göra hur som helst. Så jag fick nyss om TeamEngine och inhämtade referenser från min förra arbetsgivare som använder produkten.

När Ann Hermansson Alm sedan presenterade TeamEngine för styrelsen var man bara positiv.

– Den var inte svårövertalad. Vi känner oss väldigt trygga med TeamEngine, det är klart det säkraste av de tre sätten att distribuera handlingarna.

Flera av styrelsemedlemmarna är politiskt tillsatta och har andra förtroendeuppdrag inom kommunen som har utrustat dem med läsplattor, enligt Ann Hermansson Alm. Då valde man att i bolaget investera i läsplattor åt de övriga ledamöterna.

– Vår styrelse har ganska hög datormognad, säger hon.

På Karlskogahem använder man flera av TeamEngines kalendarium för att strukturera planeringen av styrelsens sammankomster och inför varje möte laddar Ann Hermansson Alm upp alla relevanta dokument som hon sedan kopplar till respektive möte och efter mötena flyttas sedan handlingarna till ett arkiv som man har satt upp. Förutom möteshandlingar har man även valt att ladda upp ägardirektiv, bolagsordning och andra styrdokument som är nödvändiga att ha lättillgängligt.

– Mellan möten kan jag dessutom använda diskussionsforumet för att inhämta styrelsens ståndpunkt när det har krävts snabba beslut eller vägledning. Alla kan ju se informationen samtidigt, jag kan ladda upp dokument för att ge en bakgrund och så får jag svar i realtid, säger Ann Hermansson Alm.

Att kunna nå alla handlingar och komma i kontakt med varandra, var man än befinner sig, har underlättats genom införandet av TeamEngine.

– Ja, flera av våra styrelsemedlemmar är ofta utomlands, de far över halva jorden, både inom deras profession och som aktiva pensionärer. Då har man ju alltid handlingarna med sig. Plattformen är så lätt jobba med, man behöver inte lägga onödig administrativ tid. Det är lätt att hitta handlingar, och att snabbt hitta gamla handlingar. Sedan är ju säkerheten jätteviktig, säger Ann Hermansson Alm.


Ann Hermansson Alm, vd Karlskogahem

Smart och smidig samling gjorde revisorerna glada

Inte bara styrdokument och styrelsehandlingar har hittat in i HSB:s styrelseportal. Även vd-instruktioner, attestinstruktioner, policyer hur man bokar resor och annan matnyttig information finns samlat där. HSB Riksförbunds revisorer har gjort stora ögon och gett administratörerna en uppskattande klapp på axeln när de har hittat allt de behövt på ett och samma ställe.

Förutom HSB Riksförbund använder även HSB:s tre dotterbolag, HSB ProjektPartner, HSB Affärsstöd samt HSB Finansstöd, TeamEngine. Alla dessa har man lagt i samma portal för att underlätta samarbetet inom organisationens olika delar.

– Vi tycker att det är ett fantastiskt verktyg säger Lena Thulin Kämpe som är ansvarig för genomförande och struktur för den parlamentariska verksamheten.

HSB koncernen är en kooperativ bostadsrörelse och är Sveriges största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. HSB har funnits sedan 1923 då den första HSB-föreningen bildades i Stockholm. HSB riksförbund är moderorganisationen för 28 regionala HSB-föreningar och de cirka 4.000 bostadsrättföreningarna som finns ute i landet. Totalt har HSB cirka 605.000 medlemmar. Hela HSB omsätter cirka 1,2 miljarder kronor (2016) och riksorganisationen cirka 722 miljoner kronor (2016).

Alla HSB:s bolag finns i dag i TeamEngine där någon av de tre administratörerna laddar upp styrelsehandlingarna en vecka innan alla styrelsemöten. Därefter informeras styrelsen via mejl att handlingarna finns tillgängliga. Enligt Lena Thulin Kämpe är det ett trettiotal personer som har tillgång till TeamEngine, och då med olika behörighet beroende på i vilken styrelse personen sitter i. Flera av ledamöterna använder sig av läsplattor för att läsa och anteckna i de handlingar som är på dagordningen vid mötena.

I styrelsekalendern läggs alla möten in, i dokumentlistan hittas styrelsens handlingar uppdelade i kommande och tidigare möten, liksom protokollen, plus att man har valt att även lägga upp styrdokument, vd-instruktioner, riktlinjer, policyer, instruktioner för attester, annan information om hur styrelseledamöterna bokar resor med mera. Att samla allt på ett och samma ställe har uppmärksammats av revisorerna.

– Det har vi fått mycket cred för, säger Lena Thulin Kämpe.

Innan TeamEngine blev organisationens samarbetsverktyg nummer ett hade man en så kallad ”samarbetsgrupp” inom organisationens intranät. För att komma runt problematiken med brandväggar och mejlhantering sökte man då hitta en lösning som tillät alla styrelsemedlemmar att obehindrat kunna ta del av styrelsehandlingar. Dessutom sökte man efter ett system där man smidigt kunde ladda upp olika filer, bland annat pdf:er. Flera av de aktiva i styrelsen använde redan TeamEngine i styrelseuppdrag inom sina respektive HSB-föreningar men även inom andra organisationer utanför HSB, och kunde tala sig varma för verktyget.

– Då blev det ett ganska enkelt val, säger Lena Thulin Kämpe. Nu när vi dessutom har haft en del nya bolag som kommit till har det varit jättelätt att själv sätta upp samma struktur för dem. Det är ett väldigt användarvänligt system.

Även användarna inom organisationen är nöjda med TeamEngine:

– Jag har heller inte hört från någon ledamot att man har haft några problem, jag har faktiskt inte hört någonting negativt alls.


Lena Thulin Kämpe, HSB Riksförbund

Frågor eller funderingar?

Ring oss: 08 723 80 90

Adress
TeamEngine Collaboration Software AB
Surbrunnsgatan 30, 113 48 Stockholm
E-post info@teamengine.com
Support
Dygnet runt 08 723 80 90
Försäljning
Stockholm 08 723 80 90 (mån–fre 8–17)
New York 001 646 568 53 44 (Mon–Fri 8 am–12 pm)
London 0044 (0)20 360 883 18 (Mon–Fri 8 am–5 pm)
På TeamEngines sajt används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer om cookies här.