Planerad uppgradering

Så här e-signerar du i TeamEngine

En viktig del i styrelsearbete är att signera protokoll och andra handlingar. I TeamEngine kan detta göras på ett oerhört smidigt och säkert sätt. Undvik tidskrävande signeringsprocesser där protokoll åker på turné med posten och använd istället e-signeringen i er portal.

Läs mer om hur detta fungerar