Allmänt om Mina inställningar

I TeamEngine kan du själv bestämma vilken kontaktinformation du vill visa för övriga medlemmar i de portalerna du är medlem. Dessa inställningar har du möjlighet att göra i samband med registreringen vid din första inloggning. Då tvingas du endast skriva in För- och Efternamn. Om du väljer att inte skriva in övrig information  kan du alltid komma åt formuläret för Mina inställningar via portalen. Klicka på ditt namn och välj Mina inställningar. 

 

Flik för flik
Formuläret Mina inställningar är uppdelat i sju flikar. Här beskriver vi innehållet på dessa flikar:

Kontaktuppgifter
Under fliken Kontaktuppgifter, fyller du i de kontaktuppgifter som du vill visa för de arbetsgrupper som du samarbetar med. Informationen som du anger här visas i samtliga portaler du är medlem i. Du kan även ändra E-postadress och lösenord. Det är endast den enskilda medlemmen som kan ändra sin egna e-postadress.

Identifieringsmetoder
Välj metoder för inloggning och e-signering. Aktivera Google, Microsoft eller Mobilt BankID. Klicka på Aktivera till höger om den identifieringsmetod som du vill aktivera.

Inställningar
Under den här fliken gör du mer generella inställningar som angår ditt användande av TeamEngine. Så som att godkänna e-postutskick från TeamEngine.

Mina portaler
Under den här fliken bestämmer du vilken flikstruktur du vill ha under Mina portaler. Standardflikar är alltid Mina portaler och Alla. Du kan lägga till fler flikar och ändra namn på alla utom fliken Alla.

Signatur
Här lägger du till en signatur för alla mejl som du skickar ut från TeamEngine.

Enheter
Om du har loggat in via appen så kommer de enheter som du loggat in på att visas här. Det är även här du kan blockerar en enhet.

Villkor
Här kan du läsa de användarvillkor som du godkänner vid första inlogg.

Resultat av röstning: 0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan