08-723 80 90
Boka demo
Prova gratis
08-723 80 90

Styrelseportal

Trygg och säker möteshantering

Med TeamEngine kan ni på ett enkelt och säkert sätt distribuera styrelsematerialet till styrelsen. Till ett styrelsemöte går det att lägga upp agendan och koppla de bilagor som hör till varje mötespunkt. På så sätt skapas en mötesbok där styrelsen får allting samlat på en och samma plats. Det finns också funktioner för att enkelt hitta tid för möten och skicka ut mötesinbjudningar.

Förberedda ledamöter och effektiva möten

Säkerställ att styrelsen alltid har tillgång till det senaste materialet. I mötesboken kan ledamöterna få en bra överblick samt göra anteckningar direkt på dokumenten, vilket gör det enklare att förbereda sig inför mötet. TeamEngine finns tillgängligt både på webben och i en app som möjliggör att man kan läsa materialet även när man inte har tillgång till internet.

Snabbare signering av protokoll med Mobilt BankID

Få en snabbare och tryggare process kring signeringen av era mötesprotokoll genom att använda e-signering i TeamEngine. Ledamöterna får ett meddelande när protokollet är redo för granskning och de kan därefter enkelt signera med Mobilt BankID.

Samla alla policy- och styrdokument

I TeamEngine Styrelseportal finns det möjlighet att lagra kompletterande bolagshandlingar så som instruktioner, policy- och styrdokument. Detta gör att ni får ordning och reda på alla dokument samt att styrelsen och revisorer kan få tillgång till detta material.

Ingen styrelse är den andra lik

TeamEngine låter er utforma strukturen i portalen så att den anpassas efter era behov och arbetssätt. Ni kan enkelt skräddarsy utseendet genom att lägga till företagets logotyp samt ändra färger efter er grafiska profil.

Lagring och support i Sverige

TeamEngine är ett svenskt bolag. Vi äger och driftar våra egna servrar som alla är placerade i Sverige. Vi ger support dygnet runt för ledamöter och administratörer via telefon eller det inbyggda supportverktyget, både på svenska och engelska.

Säkerhet i första rum

TeamEngine arbetar enligt ISO 27001 och all data lagras krypterat på de geografiskt spridda servrarna. I styrelseportalen finns ett starkt behörighetssystem där man kan styra vad användarna ska kunna se och göra. Med Mobilt BankID kan alla enkelt och säkert logga in i styrelseportalen. Läs mer om säkerheten i TeamEngine.
Kontakta oss
Coop
Svenskt Näringsliv
Profilgruppen
Thule Group
Oatly
SBAB
Holmen
Nobia
Länsförsäkringar
GARO
Svolder
Samhall

Produkten fungerar mycket bra. Framförallt tycker vi att den är användarvänlig och säker och den har förenklat distributionen av styrelsematerialet oerhört.
Janne Wistén-Wramner, Informationssäkerhetsansvarig Svenskt Näringsliv

Testa själv hur TeamEngine underlättar för er

Boka demo
Prova gratis

Insider Manager

Bli compliant enligt Mar

TeamEngine Insider Manager hjälper er att följa marknadsmissbruksförordningen (Mar). I TeamEngine skapar och hanterar ni era insiderförteckningar/loggböcker online. Ni kan även föra en förteckning över personer i ledande ställning samt deras närstående.

Dashboard som visar om ni är compliant

Med vår Dashboard får ni en tydlig överblick över statusen för alla öppna insiderförteckningar och ni kan snabbt se om alla insiders har bekräftat sina skyldigheter. Det finns även en Åtgärdslista där ni som administratör kan se vilka åtgärder som krävs för att vara compliant.

Smidig insamling av kontaktuppgifter

Med TeamEngine Insider Manager blir en besvärlig och tidskrävande insamling av uppgifter och händelser smidig och lättskött. Ni kan skicka uppmaningar om att granska och uppdatera kontaktuppgifter och systemet skickar automatiska påminnelser till dem som har missat att bekräfta sina skyldigheter.

Enkel hantering av insiderförteckningar/loggböcker

Det är enkelt att skapa nya insiderförteckningar i TeamEngine Insider Manager. När en insider har lagts till i en förteckning informeras denne om dess skyldigheter. Systemet skickar ut påminnelser varje dygn så att insidern inte missar att bekräfta sina skyldigheter.

Spåra och få kontroll över allt som händer i er insiderhantering

Alla händelser och mejlutskick loggas i TeamEngine Insider Manager. Det går till exempel enkelt att se i historiken för en insiderförteckning när en insider mottagit informationen om dess skyldigheter. Du kan även spåra alla förändringar som sker i en insiderförteckning då systemet har stöd för versionshantering.

Skicka anmälan till FI när informationen offentliggörs

När en insiderförteckning avslutas och informationen har blivit offentliggjord kan ni direkt från TeamEngine Insider Manager skicka anmälan om uppskjutet offentliggörande till Finansinspektionen.

Enkel export av insiderförteckning till Excel

Om Finansinspektionen ber om att få tillgång till en insiderförteckning så går det enkelt att exportera denna till Excel enligt den mall som EU och Finansinspektionen har tagit fram.

Tryggt, säkert och med lagring i Sverige

TeamEngine driftas i säkra datacenter i Sverige. All data krypteras med modern kryptografi och vi följer de senaste rekommendationerna från säkerhetsbranschen. TeamEngine är ISO 27001 compliant. För hög användarvänlighet och säkerhet kan administratörerna logga in med Mobilt BankID. Läs mer om säkerheten i TeamEngine.

Enkelt att komma igång och hjälp dygnet runt

TeamEngine Insider Manager är klar att använda och kräver ingen installation eller krånglig uppsättning av servrar. Drift och underhåll ingår alltid hos TeamEngine och för ökad trygghet ingår även support dygnet runt, alla dagar i veckan.
Kontakta oss
Profilgruppen
Mycronic
Thule Group
VBG Group

Plattformen är så lätt jobba med, man behöver inte lägga onödig administrativ tid.
Ann Hermansson Alm, vd Karlskogahem

Testa själv hur TeamEngine underlättar för er

Boka demo
Prova gratis

Survey Manager

Kraftfull och enkel hantering av styrelseutvärderingar

TeamEngine Survey Manager hjälper er att hantera era styrelseutvärderingar på ett smidigt och strukturerat sätt. Ni kan själva skapa egna utvärderingar anpassade för er styrelse eller använd våra färdiga mallar.

Färdiga mallar för olika typer av undersökningar

Det finns färdiga mallar för olika typer av utvärderingar som ni kan använda er av. Några exempel på de färdiga mallarna som finns är styrelseutvärdering, vd-utvärdering samt medarbetarundersökning. Dessa mallar är framtagna så att ni snabbt kan komma igång med att genomföra undersökningar men ni kan även anpassa dem så att de passar er ännu bättre.

Jämför resultaten från olika undersökningar

Med TeamEngine Survey Manager kan ni enkelt jämföra resultaten från en undersökningar som har genomförts flera gånger för att se hur resultatet skiljer sig åt. Ni kan snabbt se förändringar och trender över årtionden, år eller månader. På så sätt kan ni enkelt fånga upp eventuella förändringar i svarsresultaten.

Använda Survey Manager till andra typer av undersökningar

Förutom styrelseutvärderingar kan kan ni använda systemet till att göra andra typer av undersökningar som t.ex. VD-utvärderingar, medarbetarundersökningar samt till olika typer av beslut som tas genom röstning. Undersökningarna kan göras anonymt eller så att man kan se vad varje person har svarat.

Genomför en pulsmätning efter varje styrelsemöte

För att skapa er en bättre bild av hur er styrelsearbete fungerar kan det vara bra att efter varje möte genomföra en kortare undersökning. Ni kan på detta sätt snabbare åtgärda eventuella problem och arbeta på ett än mer strukturerat och professionellt sätt.

Tryggt, säkert och med lagring i Sverige

TeamEngine driftas i säkra datacenter i Sverige. All data krypteras med modern kryptografi och vi följer de senaste rekommendationerna från säkerhetsbranschen. TeamEngine är ISO 27000 compliant. För hög användarvänlighet och säkerhet kan administratörerna logga in med Mobilt BankID. Läs mer om säkerheten i TeamEngine.

Enkelt att komma igång och hjälp dygnet runt

TeamEngine Survey Manager är klar att använda och kräver ingen installation eller krånglig uppsättning av servrar. Drift och underhåll ingår alltid hos TeamEngine och för ökad trygghet ingår även support dygnet runt, alla dagar i veckan.
Kontakta oss
Mycronic
SBAB
Samhall

Testa själv hur TeamEngine underlättar för er

Boka demo
Prova gratis

Krisportal

När krisen uppstår finns krispärmen alltid tillgänglig

Med TeamEngine Krisportal kan ni samla allt som idag finns i er krispärm och få den tillgänglig var ni än befinner er.

Krisen är oförutsägbar, kom alltid åt materialet

Genom att lägga krismaterialet hos TeamEngine säkerställer ni att ni alltid har tillgång till materialet även om er interna IT-miljö slutar fungera. Oavsett var ni befinner er när krisen uppstår kan ni alltid komma åt materialet antingen via datorn eller appen. Även om ni inte har internet kan ni komma åt viktig krisinformation genom offline-funktionen i appen.

Vem gör vad?

Inga oklarheter om vem som gör vad. Få en fullständig överblick och kontroll på viktiga kontakter, roller samt ansvarsområden vid en krissituation. Lägga upp alla viktiga kontakter och gör dem tillgängliga för hela krisgruppen.

Anpassa krisportalen efter ert eget arbetssätt

Med TeamEngines flexibla plattform kan ni enkelt anpassa er krisportal efter era behov och arbetssätt. TeamEngine är modulbaserat och ni kan därför lägga till de funktioner ni har behov av samt styra vilka rättigheter medlemmar har till de olika delarna.

Få full kontroll på alla era dokument

I krisportalen får ni tillgång till en avancerad dokumenthantering där ni enkelt kan ladda upp och redigera dokument. Håll alltid medlemmarna uppdaterade med hjälp av automatiska påminnelser samt notifieringar via mejl och SMS. Läshistoriken och versionshanteringen ger er full spårbarhet på samtliga dokument.

Säkerställ att alla kommer förberedda till krisgruppens möten

Med hjälp av kalenderfunktionen i TeamEngine Krisportal är den enkelt att komma förberedd till mötena. I mötesboken får ni en bra överblick över mötet samt möjlighet att göra anteckningar direkt på dokumenten som är åtkomliga både på webben och i appen.
Kontakta oss
Mycronic
SBAB
Samhall

Du kommer åt allt överallt i världen, det räcker med att ha tillgång till en dator.
Anders Segerström, vd Falköpings mejeri

Testa själv hur TeamEngine underlättar för er

Boka demo
Prova gratis

Allt för styrelse och ledning

TeamEngine
Insider Manager

Med TeamEngine Insider Manager skapar och hanterar ni era insiderförteckningar/loggböcker online. Ett automatiserat system som gör en besvärlig och tidskrävande uppgift smidig och lättskött.

+

TeamEngine
Styrelseportal

TeamEngine Styrelseportal hjälper er att samla och distribuera materialet till er styrelse på ett säkert och smidigt sätt. Ledamöterna kan ta del av dokumenten, föra anteckningar och signera protokoll var de än befinner sig i världen, via app eller webb.


+

TeamEngine
Survey Manager

TeamEngine Survey Manager hjälper er att hantera era styrelseutvärderingar samt andra undersökningar på ett smidigt och strukturerat sätt. Skapa egna utvärderingar anpassade för er styrelse eller använd våra färdiga mallar. Ni kan sedan enkelt jämföra resultaten från olika undersökningar.

+

TeamEngine
Krisportal

TeamEngine Krisportal ger er säker lagring av er krisplan och övriga dokument på en extern plats. Hantera krisgruppens möten och samla alla berörda personers kontaktuppgifter och roller.

+

Sveriges ledande leverantör av styrelseportaler.
Över 20 000 styrelseledamöter använder TeamEngine.

Kontakta ossNÅGRA PARTNERS OCH KUNDER

Fastighetsägarna
Nobia
Svenskt Näringsliv
Profilgruppen
Norstedts Juridik
Oatly
SBAB
Coop
Thule Group
Landshypotek
Holmen
Länsförsäkringar
Mycronic
Telia
Svolder
Kinnarps
Samsung
Garo
LKF
SamhallVi tycker att det är ett fantastiskt verktyg och ett väldigt användarvänligt system. Lena Thulin Kämpe, HSB Riksförbund
TeamEngine
Insider Manager

+

TeamEngine
Styrelseportal

+

TeamEngine
Survey Manager

+

TeamEngine
Krisportal

+
SÄKERT

TeamEngine driftas i säkra datacenter i Sverige. All data krypteras med modern kryptografi och vi följer de senaste rekommendationerna från säkerhetsbranschen. Samtliga portalers data säkerhetskopieras varje dag. TeamEngine är ISO 27001 compliant.

Mobilt BankID Mobilt BankID
Lagring i Sverige Flagga Sverige
GDPR redo Flagga EU
ISO 27001 compliant ISO 27000
Läs mer om säkerhet


ENKELT


Frigör tid till det som är viktigt genom att förenkla möteshantering och distribution av material. TeamEngine ger tydlig struktur med ordning och reda. Portalen finns både på webben och som appar till både iOS- och Android-enheter. Vi har support dygnet runt, alla dagar, året runt.

TeamEngine startsida
TeamEngine app

Kontakta oss


FLEXIBELT

Inget företag är det andra likt, därför låter TeamEngine er utforma portalen efter era önskemål. Ni kan enkelt skräddarsy utseendet på portalen genom att ladda upp företagets logotyp samt ändra färger efter er grafiska profil. Strukturen anpassar ni efter ert behov och arbetssätt. Oberoende av var de befinner sig och vilken enhet de föredrar, har användarna alltid åtkomst till sitt material där de kan föra anteckningar och förbereda sig inför nästkommande möte.

Anpassa strukturen
Ändra logo och grafiska profil
Anteckna på alla dina enheter

Boka en demonstrationTeamEngine
Insider Manager

+

TeamEngine
Styrelseportal

+

TeamEngine
Survey Manager

+

TeamEngine
Krisportal

+

Boka en personlig demonstration av TeamEngine

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du måste fylla i ditt namn.
Du måste fylla i ditt företag.
Du måste fylla i din mejladress. Fyll i en korrekt mejladress
Du måste fylla i ditt telefonnummer.
Prova TeamEngine gratis i 30 dagar

Registrera dig

Du måste fylla i ett namn.
Du måste fylla i ditt företag.
Du måste fylla i din mejladress. Fyll i en korrekt mejladress
Du måste fylla i ditt telefonnummer.

Din portal


Du måste fylla i ett namn på portalen.

Övrigt
Ring oss på 08-723 80 90

eller

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Du måste fylla i ditt namn.
Du måste fylla i ditt företag.
Du måste fylla i din mejladress. Fyll i en korrekt mejladress
Du måste fylla i ditt telefonnummer.Logga in på TeamEngine

Användarnamn och lösenord

Logga in med användarnamn och lösenord

Mobilt BankID

Mobilt BankID
Byt inloggningmetod

Logga in med användarnamn och lösenord

Lösenord
Du måste fylla i din mejladress. Fyll i en korrekt mejladress
Du måste fylla i ditt lösenord.
Glömt ditt lösenord?
Byt inloggningmetod

Logga in med Mobilt BankID

Mobilt BankID
Du måste fylla i ditt personnummer. Fyll i ett korrekt personnummer med 12 siffror


Hur aktiverar jag Mobilt BankID i TeamEngine?

TeamEngine - planerad uppgradering

Din förfrågan har skickatsEtt fel inträffade, försök igenAcceptera cookies
Vi använder cookies på vår sida för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om cookies här. Utöver detta använder vi cookies för att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonsörer och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har angett för dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Accepterar du användning av dessa cookies?