Offertförfrågan Webbinarium
Produkter
Fler artiklar
Ladda ner artikeln

Konstituerande möte

Konstituerande möte, eller ”organiserande möte”, hålls efter ett bolags eller en förenings årsmöte. Gärna på samma dag, av rent praktiska skäl. Då kan de som valts under årsmötet stanna kvar och genomföra konstitueringen direkt, så att styrelsens arbete snabbt kan starta upp. Om det inte går att hålla två möten efter varandra ska det konstituerande mötet äga rum så snart som möjligt.

Konstituerande möte med digital signering | TeamEngine

I stadgarna ska man ha beslutat om årsmötet väljer personer till alla poster i styrelsen eller bara till vissa, vanligtvis vem som ska bli ordförande samt ett antal övriga ledamöter. På det konstituerande mötet efteråt fördelas sedan de andra förtroendeposterna mellan styrelsens ledamöter. Man fastställer en arbetsordning med instruktioner mellan styrelsen och VD:n samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Styrelsen kallas också till ett visst antal ordinarie styrelsemöten, som hålls vid tidpunkterna för ekonomisk rapportering och bolagsstämma i den mån det går. Om det behövs kan styrelsen kallas till ytterligare möten. Det är också passande att under det konstituerande mötet utse en firmatecknare. Oftast är det kassören och ordföranden i en förening och en eller flera ledamöter i ett aktiebolag.

Testa TeamEngines e-signering
TeamEngine protokoll oche-signering i TeamEnginegratis i 30 dagar

Som invald ledamot i en styrelse är det värdefullt med en smidig arbetsprocess. Vi har lagt in flera lättanvända funktioner i vår Styrelseportal för att göra både konstituerande möten samt övriga möten i en styrelse säkra och effektiva. Varje ledamot får en inbjudan till bolagets eller föreningens egna portal till vilken de får ett personligt inlogg. Sedan finns allt där, samlat på en och samma plats – styrelsematerial, agendor, bilagor och kalender.

Konstituerande möte i ideell förening

Konstituerande möte i en ideell förening är av minst lika stor betydelse som för aktiebolag. Kanske rentav än mer, då styrelsen i en förening också fungerar som verksamhetsledning. Precis som i aktiebolag håller man ett årsmöte före konstitueringen av styrelsen, något som alla föreningar måste ha för att kunna fungera. Under årsmötet har föreningsmedlemmarna rösträtt och kan på så sätt påverka vad som ska hända i föreningen under året. Man väljer också styrelse samt revisor på den årliga stämman.

Direkt efter årsmötet, eller så snart det bara går, äger sedan det första styrelsemötet rum – det konstituerande mötet. På detta möte fördelas styrelsens olika uppgifter, till exempel vem som ska vara kassör eller skriva protokoll. Protokollet som skrivs under konstitueringen kan senare användas vid kontakt med banken. Det är också av värde att ge tid åt styrelsen att hantera de motioner som lämnades in av medlemmarna under årsmötet.
Konstituerande möte - distribuera, skapa agenda och signera i TeamEngine

Dagordning och protokoll för konstituerande möten

Innehållet i dagordning och protokoll för konstituerande möten skiljer sig en aning från övriga styrelsemöten – konstitueringen av styrelsen är grunden till allt fortsatt arbete. För ett aktiebolag kan dagordningen för ett konstituerande möte se ut såhär:

  • mötet öppnas
  • val av justerare
  • val av sekreterare
  • godkännande av dagordning
  • konstitueringen (exempelvis val av VD, val av sekreterare)
  • val av firmatecknare
  • beslut av delegationsordning
  • övriga frågor
  • mötet avslutas

När det konstituerande mötet är klart skrivs ett protokoll som sedan justeras. Därefter skrivs ett utdrag ur protokollet där paragrafen om vem eller vilka som tecknar firman ska framgå. Detta underlag lämnas till banken eller annan intressent som behöver informationen.

Redo för effektivare styrelsemöten?
Boka personlig visning avTeamEngine Styrelseportal
Konstituerande möte - ISO 27001 certifierade | TeamEngine

Då det konstituerande mötet ofta hålls i direkt anslutning till årsmötet brukar det avklaras snabbt, som en formalitet. Dock kan det vara ett fint tillfälle att gå igenom årsplaneringen samt varje styrelsemötes tema. Om styrelsen förändrats och fått nya tillskott kan alla ledamöter presentera sig och sin kompetens. VD:n kan också bjudas in för att ge sitt perspektiv på bolagets läge och mål för året.

Inför det konstituerande mötet är det av stor nytta att de valda ledamöterna har tillgång till aktuellt underlag. Ska man som ledamot kunna prestera bästa möjliga av sig själv, likaså utföra ett långsiktigt styrelsearbete, är förberedelse och effektivitet likväl som kontinuitet av största vikt. I vår Styrelseportal kan bolag och föreningar samla allt som rör styrelsen och dess arbete. Sedan kan ledamöter lätt tillgodogöra sig materialet och kunskapen de behöver. TeamEngine finns på webben men också i en app, som låter användaren läsa underlag och dokument var de än befinner sig. Allt som lagras på portalen krypteras och lagras på ett säkert sätt i Sverige. TeamEngine är certifierade enligt ISO 27001.

Ladda ner artikeln

Vi använder cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Cookies används för att anpassa din upplevelse, personifiera innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Som användare har du valet att acceptera alla cookies, några eller avvisa användningen av icke nödvändiga cookies. Du kan när som helst gå in och ändra dina inställningar genom att klicka på cookies i menyn.

Accepterar du användningen av dessa cookies?

Om cookies

Så fungerar cookies eller kakor på svenska

Nedan följer information om kakor sparade av TeamEngine.

Du behöver tillåta lagring av kakor på din dator för att kunna använda TeamEngine på det sätt vi avsett. Kakor används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, och om du inte tillåter kakor riskerar du att inte kunna använda vissa funktioner.

Vad är då en kaka?

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen.

Kakor kan användas när en användare själv vill skräddarsy webbplatser efter sina användarpreferenser. Det kan gälla önskemål om formgivning på en webbplats som man ofta besöker, anpassad kontrast, teckenstorlek, anpassad sortering eller urval. När utgångsdatumet passerats raderas kakan automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida lagras kakan temporärt i din dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Så undviker du kakor

Om du inte vill acceptera kakor kan du genom inställningarna i din webbläsare säga nej till automatisk lagring av kakor, alternativt bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Mer information om kakor och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

TeamEngine använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder vår webbplats. Informationen som skapas av dessa kakor (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Syftet är att utvärdera hur webbplatsen används för att kunna förbättra innehållet, navigationen och strukturen på sajten. Google kan lämna ut informationen till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kopplar inte ihop IP-adresser med andra data som Google har tagit del av. De inställningar som TeamEngine använder sig av i Google Analytics anonymiserar dessutom den information som lämnas till Google, detta genom att trunkera (ta bort) de sista siffrorna i våra besökares IP-adresser innan uppgiften lagras hos Google.

Nej till webbstatistik?

Om du inte vill att dina besök på TeamEngines webbplats ska visas i statistiken hos Google Analytics kan du välja att inte acceptera marknadsföringscookies.

Accepterar du användningen av dessa cookies?

HANTERA INSTÄLLNINGAR

Hantera cookiesinställningar

Du måste acceptera funktionella cookies för att din mejladress ska kunna sparas.

Dessa cookies krävs för att möjliggöra grundläggande funktionalitet.

Dessa cookies gör att vi kan anpassa upplevelsen utefter dina preferenser. Så som att spara inloggningsmetod och mejladress.

Dessa cookies tillåter oss att analysera webbplatsanvändningen så att vi kan mäta och förbättra prestanda. Vi kan också dela information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonsörer och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har angett för dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Läs mer om cookies