Offertförfrågan Webbinarium
Produkter
Fler artiklar
Ladda ner artikeln

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll från styrelsemöten i aktiebolag är viktiga av flera olika skäl. Inte minst för att styrelsen, även kommande styrelser, ska kunna gå tillbaka och se vilka beslut som fattats och varför. Protokollen behövs när en revisor ska granska styrelsens arbete och är också av betydelse för investerare i företaget. Vid en eventuell försäljning kan företagets värde öka om kritiska handlingar och beslut kan styrkas.

Styrelseprotokoll - Skapa, kommentera och signera | TeamEngine

Vad måste då ett styrelseprotokoll innehålla? De enda krav som aktiebolagslagen tar upp är att de beslut som fattats ska framgå samt att deltagare och datum för mötet protokollförs. Styrelseprotokollen måste också signeras av styrelseordföranden, eventuell sekreterare och justerare. Utöver detta står det protokollföraren fritt att utforma protokollen som hen önskar.

Ett styrelseprotokoll är ingen offentlig handling. Styrelseledamöter och revisor får lov att ta del av alla protokoll, dock varken medlemmar eller utomstående. Styrelseprotokollen ska skapas i nummerordning och förvaras på ett säkert sätt. Mer tydlig än så är inte lagen i frågan, men syftet är att skydda protokollen mot manipulation.

Testa TeamEngines e-signering
Prova protokoll oche-signering i TeamEnginegratis i 30 dagar

I vår Styrelseportal finns ett flöde för hantering av bland annat styrelseprotokoll, där man som behörig användare kan lämna kommenterar i protokollet, skicka det till redigeraren och sedan signera med e-signering när styrelseprotokollet är klart. Enkelt, smidigt och säkert. Varje TeamEngine-portal har en egen databas som säkerhetskopieras dagligen och all data krypteras. Vi är certifierade enligt ISO 27001, vilken är den vanligast använda standarden för ledningssystemet vad gäller informationssäkerhet.

Protokoll över styrelsemöte i förening

Protokoll över ett styrelsemöte i en förening finns inte med som tvång i Föreningslagen. Däremot står det att föreningen måste skriva protokoll under sina möten, uttryckligen föreningsmöten. Det står också att styrelsen ska sköta föreningen omsorgsfullt, vilket sammantaget kan tolkas som att protokoll bör föras i en förening oavsett mötesform.

Precis som för aktiebolag är protokoll från styrelsemöten i föreningar inte offentliga – om inte föreningen beslutar att publicera dem. Medlemmarna i en förening har rätt att ta del av protokollet från föreningens möten. Det är också själva syftet med att föra protokoll i en förening: att göra det lättare för medlemmarna att se vad som har beslutats av styrelsen. Denna kunskapsdelning och insikt underlättar styrelsens arbete i föreningen.

I vår Styrelseportal kan styrelseledamöter och medlemmar i en förening tilldelas anpassad behörighet. Denna avgör vad användarna får lov att se och göra. Därtill är portalen modulbaserad, vilket gör det möjligt för varje verksamhet att anpassa struktur efter behov. En förening behöver exempelvis inte samma funktioner som ett aktiebolag, även om det grundläggande i styrelsernas arbeten liknar varandra.

Styrelseprotokoll - Skapa och signera direkt i TeamEngine

Skriva protokoll under ett styrelsemöte

Att skriva protokoll under ett styrelsemöte är en konstform i sig. Med datorns hjälp har det blivit lättare att föra noteringar i realtid.

Styrelseprotokoll ska dokumentera vad för slags möte det är, datum för mötet, närvarande ledamöter samt de beslut som fattas. Det ska också innehålla:

  • val av ordförande
  • eventuellt val av justerare
  • underskrift av ordförande (och justerare)

Själva språkbruket i ett styrelseprotokoll bör vara rakt och enkelt. Protokollet ska skrivas i presens på ett modernt, lättillgängligt sätt – undvik exempelvis att börja en mening med ett predikat så som man skrev styrelseprotokoll förr i tiden (”Beslöt stämman att …” kontra nutida ”Stämman beslutar att …”) . Var dock inte rädd för att upprepa fraser och ord, protokollskrivning är inget annat än en redovisning.

Styrelseprotokollet ska indelas i paragrafer/punkter med bara ett beslut per paragraf/punkt. Beslut som hör samman, exempelvis dem om arvoden, går bra att ha som undantag. Då kan det vara lämpligt att i en paragraf/punkt ta med uppgifter om beslutade arvoden med tillhörande beslutsformulering i slutet. Om en fråga bordläggs bör denna skrivas ner under marginalrubriken för att lättare tas upp till ny behandling under nästa möte.

Spara tid med digitala protokoll och e-signering
Boka personlig visning avTeamEngine Styrelseportal
Styrelseprotokoll - Digital signering | TeamEngine

Digital signering av protokoll

Digital signering av styrelseprotokoll med BankID är godkänt av aktiebolagslagen. Ordföranden ska alltid signera styrelseprotokollet, och finns en justerare gäller samma sak för denna person. Om styrelsen har tillsatt en särskild protokollförare eller sekreterare ska denna självfallet också skriva på. Det är vanligt att styrelseprotokoll har tre underskrifter. Dock behövs ingen sekreterare enligt lagen, ibland skriver ordföranden själv protokollet och då blir det bara två underskrifter.

I vår Styrelseportal kan Mobilt BankID användas vid e-signering av olika dokument, bland annat styrelseprotokoll. På så sätt blir processen med protokoll både smidigare och säkrare. Dessutom leder det till att man spar tid och att information kan spridas snabbare till alla berörda parter.

Ladda ner artikeln

Vi använder cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Cookies används för att anpassa din upplevelse, personifiera innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Som användare har du valet att acceptera alla cookies, några eller avvisa användningen av icke nödvändiga cookies. Du kan när som helst gå in och ändra dina inställningar genom att klicka på cookies i menyn.

Accepterar du användningen av dessa cookies?

Om cookies

Så fungerar cookies eller kakor på svenska

Nedan följer information om kakor sparade av TeamEngine.

Du behöver tillåta lagring av kakor på din dator för att kunna använda TeamEngine på det sätt vi avsett. Kakor används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, och om du inte tillåter kakor riskerar du att inte kunna använda vissa funktioner.

Vad är då en kaka?

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen.

Kakor kan användas när en användare själv vill skräddarsy webbplatser efter sina användarpreferenser. Det kan gälla önskemål om formgivning på en webbplats som man ofta besöker, anpassad kontrast, teckenstorlek, anpassad sortering eller urval. När utgångsdatumet passerats raderas kakan automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida lagras kakan temporärt i din dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Så undviker du kakor

Om du inte vill acceptera kakor kan du genom inställningarna i din webbläsare säga nej till automatisk lagring av kakor, alternativt bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Mer information om kakor och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

TeamEngine använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder vår webbplats. Informationen som skapas av dessa kakor (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Syftet är att utvärdera hur webbplatsen används för att kunna förbättra innehållet, navigationen och strukturen på sajten. Google kan lämna ut informationen till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kopplar inte ihop IP-adresser med andra data som Google har tagit del av. De inställningar som TeamEngine använder sig av i Google Analytics anonymiserar dessutom den information som lämnas till Google, detta genom att trunkera (ta bort) de sista siffrorna i våra besökares IP-adresser innan uppgiften lagras hos Google.

Nej till webbstatistik?

Om du inte vill att dina besök på TeamEngines webbplats ska visas i statistiken hos Google Analytics kan du välja att inte acceptera marknadsföringscookies.

Accepterar du användningen av dessa cookies?

HANTERA INSTÄLLNINGAR

Hantera cookiesinställningar

Du måste acceptera funktionella cookies för att din mejladress ska kunna sparas.

Dessa cookies krävs för att möjliggöra grundläggande funktionalitet.

Dessa cookies gör att vi kan anpassa upplevelsen utefter dina preferenser. Så som att spara inloggningsmetod och mejladress.

Dessa cookies tillåter oss att analysera webbplatsanvändningen så att vi kan mäta och förbättra prestanda. Vi kan också dela information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonsörer och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har angett för dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Läs mer om cookies